Változások a felsőoktatási felvételi eljárásban

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul október 21-én >> Részletek

A 2024-ben érvénybe lépő változtatások az egyetemi felvételi rendszerben:

Minimumponthatárok eltörlése: korábban az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti képzésen is volt központilag előírt minimumponthatár, azonban az előző években mindig többszörös túljelentkezés volt a meghirdetett helyekre, így a gyakorlatban sohasem kellett alkalmazni a ponthúzás során. Érdemi hatása az említett szakok felvételi pontszámaira vonatkozón nem várható. A központilag előírt minimumpontszámok megszüntetése mellett az egyetemek saját hatáskörben intézményi minimumponthatárt határozhatnak meg. Pl. a Pécsi Tudományegyetem saját minimumponthatárt állapított meg orvosi és fogorvosi képzéseire: ÁOK 380 pont, FOK 390 pont.

Emelt érettségik eltörlése: az egyetemek már a jelenlegi felvételi eljárásban is saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy kérnek-e emelt szintű érettségit az adott szakra, vagy azt csak plusz pontként számítják be. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a négy magyar orvosi egyetem közül egyik sem teszi lehetővé a jelentkezést középszintű biológia és kémia/fizikai érettségivel, azokra tehát továbbra is szükséges az emelt szint. Más szakokon az adott egyetem felvételi tájékoztatójából kell informálódni arról, hogy megkövetelnek-e emelt szintű érettségit, vagy sem.

Nyelvvizsga eltörlése: eddig orvosi diploma kiadásához középfokú (B2), komplex (“C” típusú) angol általános nyelvvizsga megszerzése volt előírva feltételként. Az új törvénymódosítás ezt a központilag előírt szabályt is eltörölte, így az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy adott képzésükön nyelvvizsga nélkül is kiadják-e a diplomát, illetve meghatározhatják a nyelvek körét, amelyből nyelvvizsgát szükséges szerezni. A hazai orvosképző egyetemek egyelőre még nem hoztak döntést a jelenlegi angol nyelvvizsgával kapcsolatos követelmények könnyítéséről vagy megváltoztatásáról, azonban nem kizárható, hogy a közeljövőben változtatnak az előírtakon.

Tanulmányi pontok számításának változása: a jelenlegi felvételi eljárásban a korábbi maximum 500 pontos rendszer marad érvényben. A jövő évi, 2024-es felvételi eljárásban és azt követően azonban a 200 tanulmányi és 200 érettségi pontszám mellett újdonságként megjelenik a 100 többletpontot jelentő intézményi pontok rendszere is, melyet a felvételiztető egyetem egyedileg határoz meg. Továbbá az egyetem dönt majd 2024-től a tanulmányi pontok részét képező ötödik tantárgyról is, amelynek 11. és 12. évfolyam végi osztályzatát a felvételi eljárásba beleszámítják, illetve az ötödik érettségi vizsgatárgyról, melynek eredményét az eljárásba beszámítják. 2024-től a felsőoktatási intézmény rendezhet az érettségin túl saját szóbeli meghallgatást is, melynek eredményét az intézményi pontokhoz számítják. A Semmelweis Egyetem esetében már biztosan kötelező lesz a szóbeli meghallgatás, ahol maximum 50 pontot lehet szerezni. Több képzés esetében ennek része lesz az adott szakra jellemző készségek felmérése is. Az ezen felül megszerezhető 50 intézményi pont esetében a SE esetén számít majd a nyelvtudás, a tanulmányi és művészeti versenyeken elért eredmény, a munkatapasztalat, a meglévő szakképesítés, vagy a középiskolai évek alatt elért sportteljesítmény is.

Pontszámítás a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban

Az alábbiakban a négy nagy magyarországi orvosi egyetem legnépszerűbb szakjainak, az orvosi (ÁOK), fogorvosi (FOK) és gyógyszerész (GYTK) szakok pontszámítási módjait gyűjtöttük ki. Az egyéb, biológia érettségivel megpályázható szakokról az oktatási hivatal oldalára feltöltött PDF-ekből lehet tájékozódni.

Tanulmányi pontok – középiskolai eredmények (max. 100 pont): magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv utolsó két tanult évvégi osztályzata (pl. 11. és 12. évfolyam végi osztályzatok) mellett az ötödik tantárgyat, melynek utolsó két évvégi osztályzatát a pontokhoz számítják, a szakot meghirdető egyetem határozza meg.

 • DE ÁOK, FOK és GYTK: második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek
 • PTE ÁOK, FOK és GYTK: második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, digitális kultúra, testnevelés, technika, állampolgári ismeretek, társadalmi – állampolgári – gazdasági ismeretek, filozófia, családi életre nevelés, fenntarthatóság, bármely művészeti vagy szakmai tantárgy és bármely ágazati szakmai tárgy
 • SE ÁOK, FOK és GYTK: biológia, fizika, kémia
 • SZTE ÁOK, FOK és GYTK: második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész(eti) ismeretek
 

Tanulmányi pontok – érettségi eredmények átlaga (max. 100 pont): magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelvi érettségi eredménye, továbbá az egyetem által kijelölt ötödik érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye.

 • DE ÁOK, FOK és GYTK: második vagy harmadik idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, informatika(i) ismeretek, egészségügy(i) ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, vegyipar(i) ismeretek, vegyész ismeretek
 • PTE ÁOK, FOK és GYTK: nemzetiségi nyelv és irodalom, latin nyelv, második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, testnevelés, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, nemzetiségi/kisebbségi népismeret (horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén), digitális kultúra, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, emberismeret és etika, társadalomismeret, pszichológia, diakónia, ápolástan, mentálhigiéniai ismeretek, mikrobiológia, szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben, egészségügyi (technikai) ismeretek, egészségügy(i alap)ismeretek, szociális (alap)ismeretek, pedagógiai ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, 
 • SE ÁOK, FOK és GYTK: fizika, kémia, biológia, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, vegyipari alapismeretek
 • SZTE ÁOK, FOK és GYTK: latin nyelv, második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, pszichológia, környezettan, mikrobiológia, szociális (alap)ismeretek, egészségügyi (technikai) ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, vegyipari alapismeretek, egészségügy(i alap)ismeretek, fogtechnikus, általános ápoló, mentőápoló, gyakorló ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, ortopédiai műszerész, egészségügyi laboráns, egészségügyi asszisztens és szakasszisztens szakok, rehabilitációs terapeuta, gyógymasszőr, kisgyermekgondozó/-nevelő, szociális és mentálhigiénés/rehabilitációs szakgondozó, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, vegyész technikus, általános laboráns, termelési folyamatirányító
 

Érettségi pontok (max. 200 pont): az adott felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy a meghirdetett szakra melyik két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolhatók ki a jelentkezéskor az érettségi pontok. Az egyetem saját hatáskörben azt is meghatározza, hogy ezeket milyen szinten (közép vagy emelt) kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.

 • ÁOK általános orvos és FOK fogorvos szakok (DE, PTE, SE, SZTE): biológia emelt és kémia/fizika emelt
 • DE GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika/vegyipari ismeretek/vegyész ismeretek emelt
 • PTE GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika emelt, vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgy (vegyipari alapismeretek), választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (vegyész ismeretek vagy vegyipar ismeretek vagy vegyipari ismeretek)
 • SE GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika emelt
 • SZTE GYTK gyógyszerész: biológia emelt vagy kémia emelt vagy fizika emelt (a három közül kettő kell!)
 

Intézményi pontok (max. 100 pont): az adott felsőoktatási intézmény képzési területenként és szakonként más-más jogcímekre és feltételekkel ad valamilyen teljesítmény alapján intézményi pontszámot. A jogcím lehet nyelvvizsga, sportteljesítmény (legalább megyei sportversenyen elért dobogós eredmény), országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért eredmény, egyetemi szóbeli motivációs interjú és pályaalkalmassági vizsgálat eredménye, releváns munkatapasztalat vagy szakmai ajánlólevél, valamint korábban megszerzett diploma kapcsolódó képzettséggel.

Az alábbi egyetemek intézményi pontszámításai ide kattintva érhetőek el (PDF-ben):