Korábbi évek ponthatárai

Biológia érettségivel megpályázható egyetemi szakok korábbi éveinek ponthatárainak alakulása

Tartalomjegyzék:

 

Mitől függnek a ponthatárok?

Több összetevő határozza meg az értéket.

 1. Keretszám: az egyetemeknek minden évben meg kell határozniuk kapacitásuk, gazdálkodásuk és a rendelkezésre álló állami források alapján, hogy az adott szakon hány fő tanulmányait képesek biztonsággal ellátni az adott évfolyamon. Ezt természetesen befolyásolja az is, hogy az adott szak felsőbb évfolyamain mekkora az egyetemet elhagyók száma, valamint az évfolyam számára rendelkezésre álló oktatók létszáma, oktatótermek, infrastruktúra, stb. adottságai.
 2. Jelentkezők száma: megmutatja, hogy a keretszámhoz képest az adott szakra jelentkezők száma mennyi. Túljelentkezés akkor van, ha több a jelentkezők száma, mint az egyetem által meghatározott keretszám, ilyenkor a jelentkezők között verseny alakul ki a helyekért
 3. A döntés meghozatalakor a felvételi eljárásban meghatározott, tanulmányi jegyektől és érettségi eredményektől függő pontszámok alapján rangsorolják a jelentkezőket, értelemszerűen a legmagasabb pontszámúakat a rangsor elejére állítva. Például ha 400 főt vehet fel egy adott szak, és az első 400 rangsorba állított jelentkezőnek a pontszáma 450 pont felett van, akkor a kihirdetett ponthatár 450 pont lesz.
 4. Az egyes egyetemi szakokon minimális ponthatár-értékek vannak előírva, melyeknél alacsonyabbat az egyetemek kevés jelentkező esetén sem határozhatnak meg.

Az adott egyetemi szak ponthatárában az oda jelentkezők emelt szintű érettségijének eredményein kívül tanulmányi pontjaik (középszintű érettségik, középiskolai bizonyítvány) is meghatározóak, ezért az adott évi emelt érettségik átlagából való következtetés levonása a végső eredmény tekintetében csak találgatás.
Annál is inkább, mert a jelentkezők között korábbi évben érettségizők is vannak, akik eredményét nem mutatja az aktuális átlag.

Minimum ponthatárok a biológia érettségivel releváns szakokon (2021):

 • általános orvos: 380
 • fogorvos: 380
 • gyógyszerész: 380
 • állatorvos: 400
 • pszichológia: 400
 • biológia: 280

Az alábbiakban feltüntetett adatok forrása az Oktatási Hivatal weboldala (https://www.oktatas.hu/), az adathitelességért a hivatal csak saját weboldalán vállal felelősséget.


Általános orvos szak (ÁOK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

Államilag
támogatott
SE ÁOKSZTE ÁOKDE ÁOKPTE ÁOK
2021437414405410
2020425402399402
2019442428426422
2018441427423418
2017436420418416
2016441426425420
2015435413409403
2014432407407401
2013423383395383
2012435421415415
2011436417417417
2010434419419418
Önkölt-ségesSE ÁOKSZTE ÁOKDE ÁOKPTE ÁOK
2021446419412417
2020430418408
2019450427430
2018460432
2017448401400
2016441418405
2015452430438397
2014432407407401
2013411383376
2012427403407408
2011415398366252
2010382359336258

Általános orvos szak ponthatárok alakulása grafikon
(államilag finanszírozott képzés 2010-2020):

Ponthatár statisztika
(államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár:
  442 (SE ÁOK 2019)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  383 (PTE ÁOK és SZTE ÁOK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  SE ÁOK 435 > SZTE ÁOK 415 > DE ÁOK 413 > PTE ÁOK 410

Fogorvos szak (FOK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

Államilag
támogatott
SE FOKSZTE FOKDE FOKPTE FOK
2021426405412408
2020426402405413
2019434427425421
2018434423420418
2017431425417415
2016437424420418
2015429419411404
2014424411400400
2013422408395395
2012438425423419
2011433423423423
2010430424424424
Önkölt-ségesSE FOKSZTE FOKDE FOKPTE FOK
2021430466426458
2020432459
2019
2018440429430
2017432450429
2016446430
2015420429401
2014424411400400
2013428408395390
2012410425388406
2011330349255281
2010418371257237

Fogorvos szak ponthatárok alakulása grafikon
(államilag finanszírozott képzés 2010-2020):

Ponthatár statisztika
(államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár:
  438 (SE FOK 2012)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  395 (DE FOK és PTE FOK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  SE FOK 430 > SZTE FOK 418 > DE FOK 415 > PTE FOK 413

Gyógyszerész szak (GYTK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

Államilag
támogatott
SE GYTKDE GYTKSZTE GYTKPTE GYTK
2021380380382380
2020380380380382
2019398397389385
2018392385385385
2017405399385385
2016403401385386
2015385385385385
2014381391360327
2013371369312323
2012403398389395
2011411407407407
2010414410408407
Önkölt-ségesSE GYTKDE GYTKSZTE GYTKPTE GYTK
2021325284282308
2020340288295339
2019410302312
2018390344296352
2017395410287311
2016428322290
2015315282298314
2014381391360327
2013368369262298
2012426398251310
2011392360234329
2010344358249289

Gyógyszerész szak ponthatárok alakulása grafikon
(államilag finanszírozott képzés 2010-2020):

Ponthatár statisztika
(államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár:
  414 (SE GYTK 2010)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  312 (SZTE GYTK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  SE GYTK 394 > DE GYTK 392 > SZTE GYTK 381 > PTE GYTK 379


Állatorvos szak (ÁOTK)

Államilag támogatottÖnköltséges
2021437412
2020431460
2019435
2018437466
2017431436
2016426436
2015413
2014418418
2013415391
2012429390
2011425359
2010431390

Ez a képzési szak hazánkban csak egyetlen egyetemen, az Állatorvosi Egyetemen (ÁTE, 2016-ig SZIE-ÁOTK) kerül oktatásra. Félkövéren jelöltük az eddig legmagasabb ponthatárt az adott képzési formán.

Állatorvos szak ponthatárok alakulása
(2010-2020)

Ponthatár statisztika
(2010-2021 Állami és önköltséges képzés):

 • Legmagasabb ponthatár:
  437 (Állami 2018, 2021) és
  466 (Önköltséges 2018)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  413 (Állami 2015) és
  359 (Önköltséges 2011)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  ÁLLAMI 426 > ÖNKÖLTSÉGES 446


Biológia / biológus szak (BSC)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt. A táblázat csak a nappali képzéseket tartalmazza (levelezőt nem), valamint nem tartalmazza a Nyíregyházi Egyetem nem állandóan induló képzését

Állami
ÁTEELTE TTKPTE TTKSZTE TTIKEKE TTKDE TTK
2021436370288282280291
2020418320282280280296
2019427313281280284281
2018410338289280286280
2017420338281284280282
2016415363282280280281
2015407368281280298280
2014416370260270260260
2013409375241241256246
2012408376240258240240
2011402364276283201260
2010405368258259200211
Önk.ÁTEELTE TTKPTE TTKSZTE TTIKEKE TTKDE TTK
2021436370288282280291
2020 418320282280280296
2019427313281280284281
2018410338289280286280
2017420338281284280282
2016415363282280280281
2015407368281280298280
2014416370260270260260
2013372372240240240246
2012409356240270424242
2011363276297226259
2010361238258246211

Biológus / biológia szak ponthatárok alakulása
(államilag finanszírozott képzés 2010-2019, az NYE által időszakosan indított szak nincs feltüntetve)

Ponthatár statisztika
(államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár: 436 (ÁTE 2021)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  200 (NYE 2011)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  ÁTE 412 > ELTE TTK 354 > SZTE TTIK 272 > PTE TTK 270 > DE TTK 265 > EKE TTK 260 > (NYE 238)

Pszichológia / pszichológus szak (BSC)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt. A táblázat csak a nappali képzéseket tartalmazza (levelezőt nem)!

*Az ELTE PPK esetén a budapesti telephelyi képzés ponthatárai vannak feltüntetve, a szombathelyé telephelyé nincs.

ÁllamiELTE PPK*KRE BTKSZTE BTKDE BTKPPKE BTKPTE BTK
2021449445435432443427
2020444435437435441419
2019447436443436439436
2018445435438436435435
2017435435435435435435
2016446436439435435436
2015445431429422429420
2014439433429425421413
2013439444435427418414
2012449446435438435435
2011439421430417419413
2010449449444444446444
Önk.ELTE PPK*KRE BTKSZTE BTKDE BTKPPKE BTKPTE BTK
2021449433468439446448
2020445440460420
2019449435450424440411
2018445432442413431380
2017434420420392428388
2016457431409429388
2015446438433428461392
2014439433429425421413
2013439416433425411
2012430387424411414386
2011430419430414413398
2010437446416385412299

Pszichológia szak ponthatárok alakulása
(államilag finanszírozott képzés 2010-2019, az NYE által időszakosan indított szak nincs feltüntetve)

Ponthatár statisztika
(államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár:
  449 (ELTE 2021, ELTE + KRE 2010)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  413 (PTE BTK 2014)
 • Átlagos ponthatár értékek (kerekített):
  ELTE PPK 443 > KRE BTK 436 > SZTE BTK 436 > DE BTK 432 = PPKE BTK 432 > PTE BTK 427