Korábbi évek ponthatárai

Online felkészítő tanfolyam indul március 25-én >> Részletek

TARTALOM (NAVIGÁCIÓ):

Mitől függnek a ponthatárok?

 1. Keretszám: az egyetemeknek minden évben meg kell határozniuk kapacitásuk, infrastruktúrájuk (pl. oktatók és tantermek száma, nagysága stb.) és rendelkezésre álló pénzügyi forrásaik alapján, hogy az adott szakon hány fő tanulmányait képesek biztonsággal ellátni az induló évfolyamon. Ezt befolyásolja az is, hogy az adott szak felsőbb évesei közül mekkora az egyetemet elhagyók száma.
 2. Jelentkezők száma: azt mutatja meg, hogy a keretszámhoz képest mennyi az adott szakra jelentkezők száma. Túljelentkezés akkor van, ha több a jelentkezők száma, mint az egyetem által meghatározott keretszám, ilyenkor a jelentkezők között verseny alakul ki a helyekért.
 3. A döntés meghozatala: az összes, adott szakra felvételi igényt benyújtó jelentkezőt rangsorolják a tanulmányi jegyektől és az érettségi eredményektől függő pontszámok alapján.
  Például ha 400 fő a keretszám, és az első 400 rangsorba állított jelentkezőnek a pontszáma 450 pont felett van, akkor a kihirdetett ponthatár 450 pont lesz.
 4. Az egyes egyetemi szakokra a kormány központilag minimális ponthatár-értékeket ír elő, amelyeknél alacsonyabbat az egyetemek aluljelentkezés esetén sem határozhatnak meg. Minimum ponthatárok a biológia érettségivel érintett, releváns szakokon: általános orvos: 380, fogorvos: 380, gyógyszerész: 380, állatorvos: 400, pszichológia: 400, biológia: 280.

Az adott szak ponthatárában az oda jelentkezők emelt szintű érettségi eredményein túl tanulmányi pontjaik (középszintű érettségik, középiskolai bizonyítvány) is meghatározóak, ezért az adott évi emelt érettségik átlagából való következtetés levonása a végső eredmény tekintetében csak találgatás!
Annál is inkább, mert a jelentkezők között korábbi évben érettségizők is vannak, akik eredményét nem mutatja az aktuális átlag.


Általános orvos szak (ÁOK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

ÁllamiSE ÁOKSZTE ÁOKDE ÁOKPTE ÁOK
2022441418415415
2021437414405410
2020425402399402
2019442428426422
2018441427423418
2017436420418416
2016441426425420
2015435413409403
2014432407407401
2013423383395383
2012435421415415
Önkölt-ségesSE ÁOKSZTE ÁOKDE ÁOKPTE ÁOK
2022444412430440
2021446419412417
2020430418408
2019450427430
2018460432
2017448401400
2016441418405
2015452430438397
2014432407407401
2013411383376
2012427403407408

Általános orvos szak ponthatárok alakulása grafikonon (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

Ponthatár statisztika (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

 • Legmagasabb ponthatár:
  442 (SE ÁOK 2019)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  383 (PTE ÁOK és SZTE ÁOK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  SE ÁOK 435 > SZTE ÁOK 414 > DE ÁOK 412 > PTE ÁOK 410

Fogorvos szak (FOK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

ÁllamiSE FOKSZTE FOKDE FOKPTE FOK
2022428403415403
2021426405412408
2020426402405413
2019434427425421
2018434423420418
2017431425417415
2016437424420418
2015429419411404
2014424411400400
2013422408395395
2012438425423419
Önkölt-ségesSE FOKSZTE FOKDE FOKPTE FOK
2022430418434
2021430466426458
2020432459
2019
2018440429430
2017432450429
2016446430
2015420429401
2014424411400400
2013428408395390
2012410425388406

Fogorvos szak ponthatárok alakulása grafikonon (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

Ponthatár statisztika (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

 • Legmagasabb ponthatár:
  438 (SE FOK 2012)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  395 (DE FOK és PTE FOK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  SE FOK 430 > SZTE FOK 416 > DE FOK 413 > PTE FOK 410

Gyógyszerész szak (GYTK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

ÁllamiSE GYTKDE GYTKSZTE GYTKPTE GYTK
2022362383360367
2021380380382380
2020380380380382
2019398397389385
2018392385385385
2017405399385385
2016403401385386
2015385385385385
2014381391360327
2013371369312323
2012403398389395
2011411407407407
2010414410408407
Önkölt-ségesSE GYTKDE GYTKSZTE GYTKPTE GYTK
2022471286320
2021325284282308
2020340288295339
2019410302312
2018390344296352
2017395410287311
2016428322290
2015315282298314
2014381391360327
2013368369262298
2012426398251310
2011392360234329
2010344358249289

Gyógyszerész szak ponthatárok alakulása grafikonon (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

Ponthatár statisztika (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

 • Legmagasabb ponthatár:
  414 (SE GYTK 2010)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  312 (SZTE GYTK 2013)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  DE GYTK 388 > SE GYTK 387 > SZTE GYTK 374 > PTE GYTK 373


Állatorvos szak (ÁOTK)

Államilag támogatottÖnköltséges
2022441415
2021437412
2020431460
2019435
2018437466
2017431436
2016426436
2015413
2014418418
2013415391
2012429390

Ez a képzési szak hazánkban csak egyetlen egyetemen, az Állatorvosi Egyetemen (ÁTE, 2016-ig SZIE-ÁOTK) kerül oktatásra.

Félkövéren jelöltük az eddig legmagasabb ponthatárt az adott képzési formán.

ÁTE állatorvos szak ponthatárok alakulása grafikonon (2012-2022):

Ponthatár statisztika (2012-2022 állami és önköltséges képzés):

 • Legmagasabb ponthatár:
  441 (Állami 2022) és
  466 (Önköltséges 2018)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  413 (Állami 2015) és
  359 (Önköltséges 2011)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  ÁLLAMI 428 = ÖNKÖLTSÉGES 428


Biológia / biológus (BSc)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt. A táblázat csak a nappali képzéseket tartalmazza (levelezőt nem), valamint nem tartalmazza a Nyíregyházi Egyetem nem állandóan induló képzését!

Állami
ÁTEELTE TTKPTE TTKSZTE TTIKEKE TTKDE TTK
2022434400317285280288
2021436370288282280291
2020418320282280280296
2019427313281280284281
2018410338289280286280
2017420338281284280282
2016415363282280280281
2015407368281280298280
2014416370260270260260
2013409375241241256246
2012408376240258240240
Önk.ÁTEELTE TTKPTE TTKSZTE TTIKEKE TTKDE TTK
2022434400317285280288
2021436370288282280291
2020 418320282280280296
2019427313281280284281
2018410338289280286280
2017420338281284280282
2016415363282280280281
2015407368281280298280
2014416370260270260260
2013372372240240240246
2012409356240270424242

Biológia szak ponthatárok alakulása (államilag finanszírozott képzés 2012-2022, az NYE által időszakosan indított szak nincs feltüntetve):

Ponthatár statisztika (államilag finanszírozott képzés 2012-2022):

 • Legmagasabb ponthatár: 436 (ÁTE 2021)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  240 (EKE TTK és DE TTK 2012)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  ÁTE 418 > ELTE TTK 357 > PTE TTK 276 > SZTE TTK 275 = EKE TTK 275 = DE TTK 275

Pszichológia / pszichológus (BSc)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig legmagasabb ponthatárt, félkövér zöld színnel pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt. A táblázat csak a nappali képzéseket tartalmazza (levelezőt nem)!

*Az ELTE PPK esetén a budapesti telephelyi képzés ponthatárai vannak feltüntetve, a szombathelyé telephelyé nincs.

ÁllamiELTE PPK*KRE BTKSZTE BTKDE BTKPPKE BTKPTE BTK
2022452441438441447435
2021449445435432443427
2020444435437435441419
2019447436443436439436
2018445435438436435435
2017435435435435435435
2016446436439435435436
2015445431429422429420
2014439433429425421413
2013439444435427418414
2012449446435438435435
Önk.ELTE PPK*KRE BTKSZTE BTKDE BTKPPKE BTKPTE BTK
2022454415460450438
2021449433468439446448
2020445440460420
2019449435450424440411
2018445432442413431380
2017434420420392428388
2016457431409429388
2015446438433428461392
2014439433429425421413
2013439416433425411
2012430387424411414386

Pszichológia szak ponthatárok alakulása (államilag finanszírozott képzés 2010-2019, az NYE által időszakosan indított szak nincs feltüntetve):

Ponthatár statisztika (államilag finanszírozott képzés 2010-2021):

 • Legmagasabb ponthatár:
  452 (ELTE PPK 2022)
 • Legalacsonyabb ponthatár:
  413 (PTE BTK 2014)
 • Átlagos ponthatár értékek:
  ELTE PPK 445 > KRE BTK 438 > SZTE BTK 436 > PPKE BTK 434 > DE BTK 433 > PTE BTK 428