Ponthatárok

Biológia érettségivel megpályázható egyetemi szakok korábbi éveinek ponthatárainak alakulása

Mitől függnek a ponthatárok? 

Több összetevő határozza meg az értéket.

  1. Keretszám: az egyetemeknek minden évben meg kell határozniuk kapacitásuk, infrastruktúrájuk (pl. oktatók és tantermek száma, nagysága stb.) és rendelkezésre álló pénzügyi forrásaik alapján, hogy az adott szakon hány fő tanulmányait képesek biztonsággal ellátni az induló évfolyamon. Ezt befolyásolja az is, hogy az adott szak felsőbb évesei közül mekkora az egyetemet elhagyók száma.
  2. Jelentkezők száma: azt mutatja meg, hogy a keretszámhoz képest mennyi az adott szakra jelentkezők száma. Túljelentkezés akkor van, ha több a jelentkezők száma, mint az egyetem által meghatározott keretszám, ilyenkor a jelentkezők között verseny alakul ki a helyekért.
  3. A döntés meghozatala: az összes, adott szakra felvételi igényt benyújtó jelentkezőt rangsorolják a tanulmányi jegyektől és az érettségi eredményektől függő pontszámok alapján.
    Például ha 400 fő a keretszám, és az első 400 rangsorba állított jelentkezőnek a pontszáma 450 pont felett van, akkor a kihirdetett ponthatár 450 pont lesz.
  4. Az egyes egyetemi szakokra a kormány központilag minimális ponthatár-értékeket ír elő, amelyeknél alacsonyabbat az egyetemek aluljelentkezés esetén sem határozhatnak meg. Minimum ponthatárok a biológia érettségivel érintett, releváns szakokon: általános orvos: 380, fogorvos: 380, gyógyszerész: 380, állatorvos: 400, pszichológia: 400, biológia: 280.

Az adott szak ponthatárában az oda jelentkezők emelt szintű érettségi eredményein túl tanulmányi pontjaik (középszintű érettségik, középiskolai bizonyítvány) is meghatározóak, ezért az adott évi emelt érettségik átlagából való következtetés levonása a végső eredmény tekintetében csak találgatás!
Annál is inkább, mert a jelentkezők között korábbi évben érettségizők is vannak, akik eredményét nem mutatja az aktuális átlag.

Általános orvos szak (ÁOK)

Félkövéren jelöltük az adott egyetemen eddig jelentkező legmagasabb ponthatárt, félkövér zölden pedig az összes egyetem közüli legmagasabb ponthatárt.

Államilag
támogatott

SE
ÁOK

SZTE
ÁOK

DE
ÁOK

PTE
ÁOK

2022

441

418

415

415

2021

437

414

405

410

2020

425

402

399

402

2019

442

428

426

422

2018

441

427

423

418

2017

436

420

418

416

2016

441

426

425

420

2015

435

413

409

403

2014

432

407

407

401

2013

423

383

395

383

2012

435

421

415

415

2011

436

417

417

417

2010

434

419

419

418