Orvosi egyetemi felvételi vizsgák

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul március 16-án >> Részletek

Orvosi egyetemek szóbeli felvételi vizsgainterjúi (2024)

A továbbra is 500 pontos felvételi rendszerben az új, max. 100 pontnyi értékű intézményi pontokat minden egyetem saját hatáskörben határozza meg. A szóbeli felvételi elbeszélgetések és interjúk nem a tudást vizsgáztatják, hanem a jelentkező képességeit és személyiségét mérik fel. Többnyire nem kötelezőek, azonban a lehetőség kihagyásával – egyetemtől függően – 50 vagy 60 intézményi ponttól is el lehet esni.

Alább összeszedtük a négy hazai orvosi egyetem és az állatorvosi képzés felvételi vizsgáiról szükséges tudnivalókat. A 2024-es felvételivel kapcsolatban további hasznos és fontos információkat az emeltbiosz.hu/felveteli oldalunkon találsz.

A Semmelweis Egyetem szóbeli meghallgatásának (max. 50 pont) kérdései elsősorban a motivációra és a személyes kompetenciákra (pl. a helyes érzelem- és szociális helyzetfelismerésre, a stressz-terheléshez való viszonyra) fókuszálnak. Az egyetem tájékoztatása szerint a beszélgetésre nem kell tanulni, azonban kiadtak egy Youtube-lejátszási listát 36 db videóval, amelyekben időjelölőkkel megjelölték a felvételi beszélgetés kiindulási témáit. A videók témáihoz lazábban kapcsolódó szituációs gyakorlatok (tipikus orvosi helyzetek) is előfordulnak majd, ahol a felvételiző feladata lesz rangsorolni az előre megadott lehetséges megoldások közül, döntését pedig meg kell indokolnia.

 

A főbb felvételi témák a Youtube-videók alapján:

 • Mindennapi pszichiátriai, mentális egészségügyi kérdések: alvászavarok (inszomnia), szorongás és pánikbetegség, depresszió, táplálkozási- és testképzavarok, alkoholizmus
 • COVID19 világjárvány: szociológiai-népegészségügyi vonatkozásai; long- és post-COVID szindróma; a pandémia hatása a szorongásos zavarokra; a világjárvány tapasztalatai a rektor (Dr. Merkely Béla) szemszögéből
 • Gerontológia: az idős generációra jellemző gyakori betegségek és állapotok (stroke, zavartság, csontritkulás, porckopás, sarcopenia, daganatos betegségek, thrombosis, autoimmun problémák); idősek és táplálkozás, anyagcsere időskorban; otthoni szakápolás
 • Háziorvoslás/családorvoslás (alapellátás): a praxisközösségek tagjai és működése, háziorvoslás és idősek (számarányuk növekedése a társadalomban, időskori depresszió és dementia)
 • Betegközponti gyógyszeradagolás, gyógyszerformulálás, innovatív farmakológia
 • Multirezisztens baktériumtörzsek, antibiotikum rezisztencia mikrobiológiai kihívásai és felelőtlen antibiotikum használat
 • A mentőszolgálat (OMSZ): rövid ismertetése, története, feladatköre, jelentősége az egészségügyi ellátásban
 • Sürgősségi betegellátás
 • Rehabilitációs és helyreállító orvoslás
 • Robot-, táv- és űrsebészet
 • Alapvető egészségügyi kompetenciák: higiénés kézmosás (bemosakodás), sebkötözés, ülésjavító torna (helyes ülés), állkapocs (rágóízület) torna, szájüregi daganatok önvizsgálata
 • A fogászat helye és jelentősége az orvoslásban, korszerű és digitális fogászati technikák
 • A sejtbiológia orvosi jelentősége: endoszimbionta elmélet, sejtelmélet, Lynn Margulis, az eukarióta sejtek vizsgálatának lehetőségei
 • Egészségpolitika: a közjó, a jóléti (“gondoskodó”) állam, társdalmi szolidaritás és szubszidiaritás, a paciens és az orvos jogai és kötelességei; egészségügyi rendszerek és betegbiztosítás, TB, magánellátás
 • Egészségügy és informatika: adatvezérelt egészség és mesterséges intelligencia (MI, AI) az egészségügyben
 • Konduktív pedagógia: a Pető András Kar, Dr. Pető András rövid története, a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája, konduktív és rehabilitációs pedagógiai gyakorlóterületek
 
További információk az egyetem weboldalán: semmelweis.hu/oktatasigazgatas/felveteli-2024 

Mindkét egyetem Általános Orvostudományi Karának tájékoztatása nagyon hasonló, ezért együtt írjuk le azokat.

Az egyetemi felvételi vizsgán történő megjelenés nem kötelező, azonban ennek kihagyásával 50 intézményi ponttól esik el az érintett, melynek elszámolására más módokon nincs lehetőség.


A szóbeli meghallgatásra szükséges egy A4-es méretű, legfeljebb egy oldalnyi terjedelmű hagyományos önéletrajz, ami tartalmazza a kötelező tanulmányokról szóló információkon túl az esetleges korábbi képzettségeket, valamint képességeket, érdeklődési köröket és önkéntes munkatapasztalatokat. Emellett egy kézzel írt, legfeljebb fél A4-es oldal terjedelmű motivációs levelet is vinni kell, valamint egy osztályfőnöktől/korábbi tanártól/munkahelyi vezetőtől beszerzett ajánlólevelet, ami szintén legfeljebb egy fél A4-es oldal terjedelmű lehet.

A DE ÁOK-on önkéntes munkatapasztalatról a fenti dokumentumok bármelyikében lehet írni. A PTE ÁOK-on a hagyományos önéletrajzot EUROPASS formátumban kérik.

 

A vizsga lebonyolítása mindkét egyetemen azonos módon történik: A meghallgatás időtartama 20-30 perc. A felvételi vizsgabizottság a személyes találkozóra hozott dokumentumokat áttekinti, majd különféle területeket érintő kérdéseket (pl. önértékelés, motiváció és tanulási stílus, érzelmi intelligencia) tesz fel a jelentkezőnek. A kérdéseket a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő kérdésbankokból, a helyszínen véletlenszerűen választják ki a jelentkező számára.

 

További információk, gyakori kérdések és válaszok a DE ÁOK és a PTE ÁOK weboldalán:

Az Állatorvostudományi Egyetem a jelentkezők közül a legjobb eredményt elért jelentkezőket hívja be egyetemi felvételi vizsgára július első hetében. A meghallgatáson adható maximális pontszám 60 pont, amely az alábbiak szerint áll össze: 20 pont írásbeli pályaalkalmassági (motivációs) vizsgálatra, 20 pont az ezt követő szóbeli elbeszélgetésre, és további 20 pont adható 5 éven belüli releváns munkatapasztalatra (szakmai ajánlólevél, munkáltatói igazolás), vagy iskolai közösségi szolgálatra (IKSZ).

A felvételi vizsga napján, reggel a behívottak egy egyszerű, 10 perces időtartamú számítógépes írásbeli teszttel kezdenek, amely jelentkező motivációjának erősségét célozza felmérni. A motivációs kérdőív szövege a következő: Az emberek különböző okok miatt folytatnak állatorvosi tanulmányokat. Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbi állítások mennyire tükrözik az Ön személyes helyzetét egy 1-5-ig terjedő skálán (1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljes mértékben egyetértek).”

Ezt követően egy 4 főből álló felvételi bizottság előtt zajlik a szóbeli meghallgatás. A beszélgetés ideje kb. 20 perc, melynek értékelése az alábbi szempontok szerint történik: motiváltság (max. 5 pont), szakmai felkészültség (max. 5 pont), kritikai gondolkodásmód (max. 5 pont), kommunikációs képességek (max. 5 pont).

A szakmai felkészültség értékeléséhez szükséges az alábbi ajánlott szakirodalom listából egyet választani a felvételi vizsgára:

 
További információk az egyetem weboldalán találhatók: univet.hu/hu/felveteli/felveteli-2024 

Az egyetem tájékoztatása szerint mindenképpen lesz egy max. 50 pontos felvételi interjú, azonban részleteket még nem lehet tudni. Azt kérik a jelentkezőktől, hogy kövessék figyelemmel felvételi tájékoztató oldalukat: https://www.med.u-szeged.hu/felveteli-informaciok-230629/gyakran-ismetelt/gyakran-ismetelt