Változások a felsőoktatási felvételi eljárásban

Felvételi 2024

Az új felvételi rendszerben is 500 pont marad az elérhető maximum, de a 200 érettségi, valamint 200 tanulmányi ponton felül a további 100 többletpont rendszere megváltozik, amelyről minden egyetem egyedi hatáskörben dönt. Ezek az intézményi pontok, melyek körét minden felsőoktatási intézmény saját hatáskörben határozza meg. A legtöbb intézményben felvételi interjú (szóbeli meghallgatás) is megrendezésre kerül, melynek eredménye szintén beszámít az intézményi pontokba.

Semmelweis Egyetem

Semmelweis Egyetem

ÁOK: orvos (általános orvos)
FOK: fogorvos, digitális fogászati tervező
GYTK: gyógyszerész
ETK: ápoló, dietetikus, egészségturizmus-szervező, gyógytornász, logopédus, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosztikai analitikus, szülésznő, védőnő
EKK: egészségügyi ügyvitelszervező
PAK: gyógypedagógus, konduktor

Állatorvostudományi Egyetem

Állatorvostudományi Egyetem

állatorvos
kutató zoológus
biológus

UNIDEB

Debreceni Egyetem

ÁOK: orvos (általános orvos), orvosi diagnosztikai analitikus
FOK: fogorvos
GYTK: gyógyszerész
ETK: ápoló, dietetikus, egészségügyi szervező, gyógytornász, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, szociális munkás, szülésznő, védőnő
TTK: biológus, biomérnök, biotechnológus,

PTE

Pécsi Tudományegyetem

ÁOK: orvos (általános orvos), fogorvos
GYTK: gyógyszerész, biotechnológus
ETK: ápoló, dietetikus, gyógytornász, egészségbiztosítási szervező, egészségturizmus szervező, ergoterapeuta, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosztikai analitikus, sport- és rekreáció szervező, szülésznő, védőnő
TTK: biológus

SZTE

Szegedi Tudományegyetem

ÁOK: orvos (általános orvos)
FOK: fogorvos, dentálhigiénikus
GYTK: gyógyszerész
ETSZK: ápoló, gyógytornász, szociális munkás, védőnő
TTIK: biológus, biomérnök, környezetmérnök, molekuláris bionika

Központilag előírt minimumponthatárok eltörlése: ennek a változásnak érdemi hatása az orvos-egészségtudományi szakok felvételi pontszámaira vonatkozóan nem várható. Az e szakokra jellemző, folyamatos túljelentkezés miatt ugyanis a minimumponthatárok alkalmazására még nem volt szükség. Ugyanakkor megmaradt a lehetősége annak, hogy az egyetemek saját hatáskörben intézményi minimumponthatárt határozhatnak meg: a PTE például saját minimumponthatárt állapított meg orvosi és fogorvosi képzéseire (ÁOK min. 380 pont, FOK min. 390 pont).

Emelt érettségik eltörlése: fontos megjegyezni, hogy ennek a kritériumnak csak az általános, központi hatálya szűnt meg, azaz az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy meghirdetett szakjaikra kérnek-e emelt szintű érettségit, vagy azt plusz pontként számítják be. A szakma presztizsének és színvonalának megtartása érdekében az orvosi szakokon továbbra is kötelező az emelt szintű biológia és kémia/fizika érettségi, könnyítés a jövőben sem várható. Egyéb szakokon az egyetemi felvételi tájékoztatóból kell informálódni arról, hogy megkövetelnek-e emelt szintű érettségit, vagy sem.

Nyelvvizsga eltörlése: korábban az orvosi diploma kiadásának feltételeként a minimum középfokú (B2), komplex (“C” típusú) angol általános nyelvvizsga megszerzése volt előírva. Az új törvénymódosítás ezt a központi előírást is megszüntette azzal a kitétellel, hogy az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek az ügyben (a nyelvvizsga szükségességéről, szintjéről, az elfogadott nyelvek köréről). Az egyes orvosi egyetemeken a felvételihez nem szükséges nyelvvizsga, azonban megléte plusz pontot jelent, valamint az egyes egyetemeken eltérő a diploma kiadásának feltételeként támasztott nyelvvizsga követelmény. Több helyen is elégséges egyetemi szaknyelvi kurzus és/vagy vizsga letétele angol B2-es nyelvvizsga helyett ahhoz, hogy kiadják az orvosi diplomát.

Tanulmányi pontok számításának változása: ezen túl saját hatáskörben döntenek az egyetemek a tanulmányi pontokba beszámítható ötödik tantárgy köréről is, melynek 11. és 12. évfolyam végi osztályzata a felvételi eljárásban beszámítható, illetve az ötödik érettségi vizsgatárgyról is, melynek eredményét az eljárásba beszámítják.

A maximum 500 jelentkezési pont két féle módon számolható úgy, hogy minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb pontozással kell számolni:

 • Tanulmányi pontok (200 pont) + érettségi pontok (200 pont) + intézményi pontok (100 pont) vagy 
 • Érettségi pontok duplázva (200 x 2 pont) + intézményi pontok (100 pont).


Tanulmányi pontok:

 • Max. 100 pont középiskolai eredményekből + max. 100 pont érettségi eredményekből.
 • A beszámítható ötödik tantárgy és ötödik érettségi vizsgatárgy körét az egyetemek saját hatáskörben határozzák meg.


Érettségi pontok:

 • Az egyetemek szintén saját hatáskörben döntenek arról hogy a meghirdetett szakokon mely két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolhatók ki az érettségi pontok, valamint azokat milyen szinten szükséges teljesíteni (közép- vagy emelt szint).
 • Ha a jelentkezőnél kettőnél több beszámítható vizsgatárgy is van, akkor a jelentkező számára legkedvezőbb eredményű lehetőséggel kell számolni.
 • Az olyan szakokon, ahol a megadott vizsgatárgyból középszintű érettségi is elegendő, ott az alábbi átszámítást kell alkalmazni: emelt szintű vizsga X% = X pont, középszintű vizsga X% = 0.67*X pont. Így tehát egy 100%-os emelt szintű érettségi 100 pontot ér, míg egy 100%-os középszintű csupán 67 pontot.


Intézményi pontok: az adott felsőoktatási intézmény képzési területenként és szakonként más-más jogcímekre és feltételekkel ad valamilyen teljesítmény alapján intézményi pontszámot. A jogcím leggyakrabban nyelvvizsga, sportteljesítmény (legalább megyei dobogós eredmény), országos/nemzetközi tanulmányi verseny, egyetemi szóbeli meghallgatás és pályaalkalmassági vizsgálat eredménye, releváns munkatapasztalat vagy szakmai ajánlólevél, valamint a szakmához valamilyen szinten kapcsolódó, korábban szerzett diploma.M

MAX. 100 pont – Középiskolai eredményekből származó tanulmányi pontok: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv utolsó két tanult évvégi osztályzata (pl. 11. és 12. évfolyam végi) mellett az ötödik tantárgyat az egyetemek az alábbiak szerint határozták meg:

 • Debreceni Egyetem (DE-ÁOK, DE-FOK, DE-GYTK): második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek
 • Pécsi Tudományegyetem (PTE-ÁOK, PTE-FOK, PTE-GYTK): második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, digitális kultúra, testnevelés, technika, állampolgári ismeretek, társadalmi – állampolgári – gazdasági ismeretek, filozófia, családi életre nevelés, fenntarthatóság, bármely művészeti vagy szakmai tantárgy és bármely ágazati szakmai tárgy
 • Semmelweis Egyetem (SE-ÁOK, SE-FOK, SE-GYTK): biológia, fizika, kémia
 • Szegedi Tudományegyetem (SZTE-ÁOK, SZTE-FOK, SZTE-GYTK): második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, természettudomány művészeti szakközépiskolák számára, egészségügyi (alap)ismeretek, vegyipar(i)/vegyész(eti) ismeretek
 

MAX. 100 pont – Érettségi eredmények átlagából képzett tanulmányi pontok: magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelvi érettségi , továbbá az egyetem által kijelölt ötödik érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye:

 • DE-ÁOK, DE-FOK, DE-GYTK: második vagy harmadik idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, informatika(i) ismeretek, egészségügy(i) ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, vegyipar(i) ismeretek, vegyész ismeretek
 • PTE-ÁOK, PTE-FOK, PTE-GYTK: nemzetiségi nyelv és irodalom, latin nyelv, második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, egészégtan, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, testnevelés, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, nemzetiségi/kisebbségi népismeret (horvát, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén), digitális kultúra, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, emberismeret és etika, társadalomismeret, pszichológia, diakónia, ápolástan, mentálhigiéniai ismeretek, mikrobiológia, szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben, egészségügyi (technikai) ismeretek, egészségügy(i alap)ismeretek, szociális (alap)ismeretek, pedagógiai ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, 
 • SE-ÁOK, SE-FOK, SE-GYTK: fizika, kémia, biológia, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, vegyipari alapismeretek
 • SZTE-ÁOK, SZTE-FOK, SZTE-GYTK: latin nyelv, második vagy harmadik idegeny nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, informatika, pszichológia, környezettan, mikrobiológia, szociális (alap)ismeretek, egészségügyi (technikai) ismeretek, vegyipar(i)/vegyész ismeretek, vegyipari alapismeretek, egészségügy(i alap)ismeretek, fogtechnikus, általános ápoló, mentőápoló, gyakorló ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, ortopédiai műszerész, egészségügyi laboráns, egészségügyi asszisztens és szakasszisztens szakok, rehabilitációs terapeuta, gyógymasszőr, kisgyermekgondozó/-nevelő, szociális és mentálhigiénés/rehabilitációs szakgondozó, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, vegyész technikus, általános laboráns, termelési folyamatirányító
 

MAX. 200 pont – Érettségi pontok: az egyetem saját hatáskörben dönti el, hogy meghirdetett szakjára mely két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számolhatók ki az érettségi pontok, valamint azokat milyen szinten szükséges teljesíteni (közép- vagy emelt szint):

 • Általános orvos és fogorvos (összes orvosi egyetem ÁOK, FOK): biológia emelt és kémia/fizika emelt
 • DE-GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika/vegyipari ismeretek/vegyész ismeretek emelt
 • PTE-GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika emelt, vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgy (vegyipari alapismeretek), választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (vegyész ismeretek vagy vegyipar ismeretek vagy vegyipari ismeretek)
 • SE-GYTK gyógyszerész: biológia emelt és kémia/fizika emelt
 • SZTE-GYTK gyógyszerész: biológia emelt vagy kémia emelt vagy fizika emelt (a három közül kettő kell!)
 

MAX. 100 pont – Intézményi pontok

Egyetemi felvételi tájékoztató weboldalak:

Semmelweis Egyetem

Semmelweis Egyetem

ÁOK: orvos (általános orvos)
FOK: fogorvos, digitális fogászati tervező
GYTK: gyógyszerész
ETK: ápoló, dietetikus, egészségturizmus-szervező, gyógytornász, logopédus, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosztikai analitikus, szülésznő, védőnő
EKK: egészségügyi ügyvitelszervező
PAK: gyógypedagógus, konduktor

Állatorvostudományi Egyetem

Állatorvostudományi Egyetem

állatorvos
kutató zoológus
biológus

UNIDEB

Debreceni Egyetem

ÁOK: orvos (általános orvos), orvosi diagnosztikai analitikus
FOK: fogorvos
GYTK: gyógyszerész
ETK: ápoló, dietetikus, egészségügyi szervező, gyógytornász, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, szociális munkás, szülésznő, védőnő
TTK: biológus, biomérnök, biotechnológus,

PTE

Pécsi Tudományegyetem

ÁOK: orvos (általános orvos), fogorvos
GYTK: gyógyszerész, biotechnológus
ETK: ápoló, dietetikus, gyógytornász, egészségbiztosítási szervező, egészségturizmus szervező, ergoterapeuta, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosztikai analitikus, sport- és rekreáció szervező, szülésznő, védőnő
TTK: biológus

SZTE

Szegedi Tudományegyetem

ÁOK: orvos (általános orvos)
FOK: fogorvos, dentálhigiénikus
GYTK: gyógyszerész
ETSZK: ápoló, gyógytornász, szociális munkás, védőnő
TTIK: biológus, biomérnök, környezetmérnök, molekuláris bionika