Érettségire jelentkezés

Tartalomjegyzék (ugrás az adott témakörhöz):

 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése érettségi vizsgára

Forrás: Oktatási Hivatal 2021.01.28.

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező tanulók jelentkezése
Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban vagy a szakképző intézményükben (a továbbiakban együtt: középiskola) jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában jelentkezhet, amellyel a tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.

 

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező tanulók jelentkezése
Érettségi vizsgára jelentkezni a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában lehet, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál.

 • Ha a vizsgázó középiskolája az október-novemberi vizsgaidőszakra kijelölésre kerül, úgy csak ebben az intézményben személyesen nyújthatja be a jelentkezését.
 • Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezését személyesen benyújthatja egy kijelölt középiskolába.
 • Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezésének kormányhivatalba történő benyújtásához használhatja a www.oktatas.hu oldalon elérhető jelentkezési lapot.

A jelentkezés határideje
A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5.
Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.
Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A vizsgadíjakról
Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról – Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok 14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára,
de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.
(2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj fizetésre vonatkozó további részletes információk megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános információk menüpontban. 

Az emelt szintű vizsgák
Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni.

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

A vizsgák időpontja
Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszeri rendelt határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Fontos megjegyezni, hogy az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. Ez tehát az jelenti, hogy olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.
A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is itt kérhető.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon a főoldal jobb oldalán az Érettségi feliratra kattintva. 

Vizsgakövetelmények, általános információk

A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia. Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat.

Emellett valamennyi, a középiskolákban jelenleg használatos, a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv, illetve egyéb könyv alkalmas lehet a vizsgára való felkészülésre:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek

A szakmai vizsgatárgyak vizsgaanyagainak és segédanyagainak elkészíttetéséért – az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felelős. A szakmai vizsgatárgyakat érintő kérdésekkel (az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével) közvetlenül az NSZFH-hoz kell fordulni.

Elérhetőségek: https://www.nive.hu/, e-mail: szakkepzes@nive.hu, telefon: +36 1 434-5700, +36 1 431-6500, +36 1 477-5600

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon a főoldal jobb oldalán az Érettségi feliratra kattintva.

Segítség a jelentkezés benyújtását követően
Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.
Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.

 

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezése

Forrás: Oktatási Hivatal 2021.01.28.

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat (azaz függetlenül attól, hogy szerepel-e osztályzat az adott vizsgatárgyból a középiskolai bizonyítványban), az adott vizsgatárgyból van-e érettségi eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. Az “új” érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni.
Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni.

A jelentkezés módja és határideje
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó (a továbbiakban: vizsgázó) a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig, az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-éig postai úton tértivevényes küldeményben, e-papír szolgáltatással vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban. A járványhelyzetre való tekintettel javasoljuk, hogy elsősorban e-papír szolgáltatás igénybevételével vagy postai úton tértivevényes küldeményben nyújtsák be a jelentkezést. A személyes jelentkezés előtt mindenképpen egyeztessenek a kiválasztott megyei/fővárosi kormányhivatal oktatásért felelős szervezeti egységével az ügyfélfogadás menetéről. A megyei/fővárosi kormányhivatalok oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei megtalálhatóak az OH honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon. (Ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapra módosul.) Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát szervező középiskolában vagy szakképző intézményben (a továbbiakban együtt: középiskola) nyújtsa be a jelentkezését, de a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.
Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.
Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy intézményben (kormányhivatalban vagy középiskolában) kell leadnia.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az „e-jelentkezés” funkció használatával történik. Tehát abban az esetben, ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra is külön jelentkeznie kell, vagyis a két jelentkezés nem “váltja ki” vagy “helyettesíti” egymást.

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

A jelentkezési lap
Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja be a jelentkezését, a jelentkezési lap – a május-júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén várhatóan január második felétől, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén várhatóan augusztus második felétől ‒ elérhető a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról), ezt kell a kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni a kormányhivatalnak. A jelentkezési lap benyújtásához részletes felhasználói útmutató készül, amely ismerteti az e-papír szolgáltatáson keresztül történő benyújtás módját, valamint a jelentkezési laphoz csatolandó mellékleteket is.

Ha egy középiskola fogadja a vizsgázó jelentkezését, a jelentkezési lapot ennek a középiskolának kell biztosítania, és ott is kell azt leadni.

A kormányhivatali jelentkezésről
A vizsgázó a kormányhivatalt ‒ a lakóhelyétől függetlenül ‒ saját maga választhatja ki. A kormányhivatalok listája és elérhetősége megtalálható a www.oktatas.hu/Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.
Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik (közép- vagy emelt szinten) érettségi vizsgára, vagy bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgát a kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. (Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.)

A vizsgadíjakról

Az érettségi vizsga ‒ a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül ‒ térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról – Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok

14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le.

(2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
A vizsgadíj fizetésre vonatkozó további információk megtalálhatók Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések linkre kattintva.

A vizsgadíj összege:
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021-ben: 25.000,-Ft).

 

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2021-ben: 42.000,-Ft).

 

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetésére vonatkozó információk:
A vizsgadíj befizetése történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.

A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) által kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére. Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

A vizsgák időpontja

Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszeri rendelt határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Fontos megjegyezni, hogy az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. Ez tehát az jelenti, hogy olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.

A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is itt kérhető.

 

Közösségi szolgálat

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Amennyiben tehát a vizsgázó nem a középiskolai tanulmányok befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban jelentkezik érettségi vizsgára, úgy ezt a feltételt egy későbbi vizsgaidőszakban történő jelentkezés esetén már nem kell teljesítenie. A közösségi szolgálat teljesítését a további (későbbi) vizsgaidőszakokban már nem kell vizsgálni.

 

Segítség a felkészüléshez

A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia.
Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat.

Emellett valamennyi, a középiskolákban jelenleg használatos, a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv, illetve egyéb könyv alkalmas lehet a vizsgára való felkészülésre:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek

A szakmai vizsgatárgyak vizsgaanyagainak és segédanyagainak elkészíttetéséért – az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felelős. A szakmai vizsgatárgyakat érintő kérdésekkel (az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével) közvetlenül az NSZFH-hoz kell fordulni.

Elérhetőségek: https://www.nive.hu/, e-mail: szakkepzes@nive.hu, telefon: +36 1 434-5700, +36 1 431-6500, +36 1 477-5600

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az „új” érettségi eredményét nem az érettségi bizonyítványába vezetik be, erről az eredményről a vizsgázó egy érettségi tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon a főoldal jobb oldalán az Érettségi feliratra kattintva.

Segítség a jelentkezés benyújtását követően
Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.
Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával, vizsgaeredménnyel kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.