Biológia szóbeli érettségi A) altételek

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul október 21-én >> Részletek

 

A 2020-as NAT szerinti, 2024-től érvényes biológia érettségi követelményrendszer nyilvánosságra hozott szóbeli A) altételei: 

B) altételek listájáért kattints ide.

 

Az alábbi 99 tétel emelt szintű szóbeli vizsgán fordulhat elő. A tételcímek mögött feltüntetett oldalszámok a Nagy Etele – Biológia érettségi összefoglaló (2024) c. kiadvány számozását jelölik, melynek megjelölt oldalain a tételekhez kapcsolódó tananyag-kidolgozás megtalálható.

01. A természetvédelem feladatai és lehetőségei     185. oldal (+ 191, 208. oldal)

02. A nitrogén körforgása és az ember     57. oldal (+ 181-182. oldal)

03. A szén körforgása és az ember     182. oldal

04. Az oxigén körforgása     182. oldal

05. A napfény és a földi élet     181-182. oldal (+43. oldal, 46. oldal, 175. oldal)

06. Talajélet     189. oldal

07. Káros emberi hatások az ökoszisztémákban     179-180. oldal

08. Az élővilág szerveződési szintjei     11-12. oldal

09. A populációk     169-170. oldal

10. A levegő     182. oldal, 186. oldal

11. A populációk kölcsönhatásai     174. oldal

12. A természetes ökoszisztémák és a monokultúrák     179. oldal

13. Hazai erdők     177. oldal

14. Egy tó sorsa     178. oldal

15. Ökológiai fogalmak és összefüggések     5. fejezet

16. A társulások anyag- és energiaforgalma     181-183. oldal

17. Energianyerés az élővilágban és a gazdaságban     41-45. oldal, 188. oldal

18. Környezet, szaporodás, viselkedés     81-83. oldal

19. A fehérjék     37-39. oldal

20. A DNS örökítő szerepe     40-41. oldal

21. Az ozmózis folyamata és biológiai jelentősége     23-24. oldal

22. A szénhidrátok     35-36. oldal

23. Életjelenségek     12-13. oldal

24. A sejtek életciklusa és az örökítő anyag    40-41. oldal és 49-51. oldal

25. Prionok, vírusok és baktériumok     53-59. oldal

26. Az ATP     41-45. oldal

27. A sejtmag     46. oldal és 49-51. oldal

28. Lebontó folyamatok egy emberi vázizomrostban     100-101. oldal

29. A fehérjeszintézis     194-195. oldal

30. Membránok a sejtben     46-52. oldal

31. A zöld színtest és a mitokondrium     42-45. oldal

32. Anyagcsere és energiaforgalom     42-25. oldal

33. Fehérjék és enzimek    25-26. oldal, 37-39. oldal

34. A fény szerepe a növények életében     42-44. oldal, 71. oldal

35. A prokarióták anyagcseréje     42-45. oldal + 56-59. oldal

36. A lipidek biológiai szerepe     32-34. oldal

37. Az erjedés     44-45. oldal

38. Hidrolízis és kondenzáció     29. oldal

39. A baktériumok jelentősége     56-57. oldal

40. Vírusok és baktériumok     53-59. oldal

41. Egysejtűek     60. oldal

42. A gombák     62-64. oldal

43. A növények szövetei     65-67. oldal

44. A gyökér és a szár     67-68. oldal

45. A virág és a virágzás     69-71. oldal

46. A szár és a levél     68. oldal

47. A kétszakaszos egyedfejlődés     63. oldal

48. Az állatok szaporodása     81. oldal

49. A gerincesek légzőszervének törzsfejlődése     74-75. oldal

50. Az állatok kültakarója     73. oldal

51. Az állatok mozgása     73-74. oldal

52. A halak     77. oldal

53. A madarak     78. oldal

54. Emlősök és madarak     78. oldal

55. Lebontó folyamatok az emberben     44-45. oldal

56. Az idegsejt működése     129-130. oldal

57. Ivari jellegek     81. oldal

58. Mozgások és mozgatóműködések     99-101. oldal

59. Az emberi vér     119-121. oldal

60. Légcsere, gázcsere és sejtlégzés     113-116. oldal

61. A kiválasztás     127-129. oldal

62. Elemi idegjelenségek     129-130. oldal

63. Hallás és helyzetérzékelés     138. oldal és 143-144. oldal

64. A szem és a látás     140-143. oldal

65. A tüdő felépítése és működése     113. oldal és 115. oldal

66. Mozgás és helyzetérzékelés     99-103. oldal, valamint 138. oldal és 144. oldal

67. A megtermékenyítés és a várandós állapot     155-156. oldal, 163-166. oldal

68. Mindennapi izgalmaink     21. oldal, 84. oldal, 146. oldal, 150-151. oldal

69. Cukorháztartásunk     109-110. oldal, 154-156. oldal

70. Az emberi vese     127-129. oldal

71. Az emberi szív     123-124. oldal

72. Az emberi máj     106-107. oldal

73. A hasnyálmirigy     106-107. oldal

74. A gerincvelő     136. oldal

75. A szteroidok     32-34. oldal

76. A légzés és a beszéd     113-116. oldal

77. A hipotalamusz és a hipofízis     109. oldal, 137. oldal, 145-146. oldal, 153-155. oldal

78. A mozgás szervrendszere     95-103. oldal

79. Szénhidrátok szerepe az emberi szervezetben     35-36. oldal

80. Zsírok és a táplálkozás     32-34. oldal

81. Immunitás     157-159. oldal

82. A hangképzés     116. oldal

83. Testfolyadékok     119-122. oldal (+ 24. oldal, 29. oldal, 84. oldal)

84. Az emberi bőr     91-94. oldal

85. A vegetatív idegrendszer     134-135. oldal, 146. oldal

86. Társas viselkedés     147-148. oldal

87. Tanulástípusok     82-83. oldal, 148-149. oldal

88. Vizsgaszituáció és viselkedés     21. oldal, 84. oldal, 146. oldal, 150-151. oldal

89. Mennyiségi jellegek öröklése és az evolúció     206. oldal

90. Emberi betegségek és a genetika     195-197. oldal

91. Az evolúció bizonyítékai     209. oldal

92. Mendeli genetika     200-206. oldal

93. A génműködés szabályozása     198-199. oldal

94. A populációk és az evolúció     207-208. oldal

95. A mutációk     195-197. oldal

96. Albinizmus és színtévesztés     142. oldal, 197. oldal, 203. oldal

97. A vércsoportrendszerek és öröklődésük     160. oldal, 196. oldal, 203. oldal

98. Információ tárolása a sejtmagban     46. oldal, 49-51. oldal, 193-195. oldal, 199. oldal

99. Ősmaradványok     209. oldal