Általános Szerződési Feltételek

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul március 16-án >> Részletek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

I. A szerződés

 1. https://megrendeles.emeltbiosz.hu aldomain alatt található, rendelések fogadására rendszeresített űrlap kitöltése távollévők között létrejött, írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nem kerül iktatásra, utólag nem visszakereshető. Az 5. pontban leírt automatikus visszaigazoló e-mail a szerződés létrejöttét bizonyító dokumentum.
 2. Szerződő felek: a weboldalt üzemeltető vállalkozás (továbbiakban eladó, adatait lásd: emeltbiosz.hu/kapcsolat), valamint a megrendelési űrlapot kitöltő személy (továbbiakban vásárló).
 3. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges az emeltbiosz.hu oldalon. Az eladónak nem áll módjában telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket fogadni. Továbbá személyes átvételre nincs lehetőség, a terméket kizárólag csomagszállító szolgáltatáson keresztül lehet átvenni.
 4. Az 1. pontban körülírt űrlap kitöltését követően a rendszer a megadott adatokat ellenőrzési célból megjeleníti. A vásárló kötelessége, hogy a megrendelés véglegesítése előtt adatai helyességét leellenőrizze. A vevő által hibásan megadott adatokért, az ebből eredő károkért az eladó felelősséget nem vállal. Amennyiben a vevő ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, vállalja a pontatlan, hibás adatok megadásából fakadó következményeket. Ilyen következmény kifejezetten például:
  • a) hogy a pontatlanul, hibásan megadott számlázási adatok esetén a számla újbóli kiállítása nem áll módunkban, továbbá
  • b) amennyiben a csomagszállító szolgálat alkalmazottja a küldeményt a vevő által megadott hibás adatok miatt (például hibás irányítószám) nem tudja felvenni, abban az esetben a következő heti postázás alkalmával tudjuk feladni megrendelését.
 5. A megrendelés véglegesítését követően néhány másodperccel rendszerünk automatikusan visszaigazolást küld e-mailben. A visszaigazolás tartalmazza a rendeléskor megadott adatokat. Későbbi ügyfélvita, ügyfélpanasz esetén a visszaigazoló e-mail tartalma a mérvadó, melynek tartalmáért a 4. pontban leírtak szerint a vásárló tehető felelőssé.

II. Árak, kedvezmények, fizetés

 1. A weboldalon feltüntetett árak magyar forintban (HUF, azaz Ft) értendők és teljes (bruttó) árak. A megrendelés végösszege két tényezőből tevődik össze: vételár, valamint postaköltség.
 2. Az eladó nem térhet el a visszaigazoló üzenetben leírt áraktól, kivéve abban az esetben, amennyiben a vevőt az ármódosítás kedvezően érinti.
 3. Fizetés előre utalással (banki átutalás, illetve bankpénztári befizetés) vagy utánvétes módon történhet a rendelési űrlapon feltüntetett feltételek és információk szerint.
 4. A weboldalon feltüntetett kedvezményeken túl, középiskolai szaktanárok által leadott csoportos rendelés esetén ajándék tanári példány kérhető, az alábbi feltételekkel:
  • a) Tíz darab fizetett példány mellé egy darab tanári példány kérhető oly módon, hogy a példányok száma bármely kiadványokból rendelt összesített kiadvány darabszámot jelent és a tanári példány típusát a megrendelő tanár választhatja meg,
  • b) a kedvezmény nem jár automatikusan, a kedvezmény iránti igényt e-mailben szükséges jelezni az eladónak a csomag feladása előtt,
  • c) időszakosan meghirdetett akciókkal (például Black Friday akció, karácsonyi kedvezmény, stb.) a tanári példány kedvezmény nem összevonható.

III. Szállítás és postaköltség

 1. A kiadványok szállítását – az eladótól függetlenül – a Magyar Posta Zrt. végzi a hatályos postai ÁSZF-ben leírtak alapján. Az eladó nem vállal felelősséget a Posta által végzett szolgáltatás minőségével kapcsolatosan.
 2. Kilenc feletti példányszámú rendelés esetén az eladó saját terhére átvállalja az egyéb esetekben a vásárlót terhelő postaköltséget, amennyiben a vásárló a megrendelés postázását megelőzően, banki átutalással vagy bankszámlára történő pénztári befizetéssel (ún. előre utalás) fizet.

IV. Elállási jog, károkozás, szavatossági- és cseregarancia

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül.
  • a) A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben gyakorolhatja.
  • b) A vásárló köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (postaköltség), ezenfelül egyéb költség nem terheli.
  • c) Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru a vásárló hibájából felróható okok miatt nincs újra eladható állapotban, akkor a vásárló kártérítésre kötelezett.
  • d) Az eladónak az elállási jogot – jogszabályi előírások alapján – csak magánszemélyek (természetes személyek) számára köteles biztosítania. Iskolák, alapítványok, továbbá minden egyéb jogi személy elállási jogot nem érvényesíthet.
  • e) Amennyiben a vásárló fizetési módként átutalást (előre utalást) választott és a vételár átutalását követően kéri a megrendelés törlését, úgy az eladó az 1000 Ft adminisztrációs költség levonásával csökkentett végösszeget utalja vissza. Az adminisztrációs költség érvényesítését a visszautalási tranzakcióval kapcsolatos banki költségek indokolják.
  • f) Az eladó a vásárló részére a vételárat legkésőbb 30 napon belül köteles visszatéríteni. A visszafizetés banki átutalás formájában történik. Az 1b) pont és a jogszabályi előírások alapján a postaköltség visszatérítésére a vásárló nem tarthat igényt!
 2. Mivel a vásárló elállási jogát a termék kézhezvételét követően gyakorolhatja, szándékos károkozásnak minősül az az eset, amennyiben a vásárló nem veszi át a postán feladott, megrendelt terméket és azt visszakézbesítésítik az eladó részére.
  • a) Szándékos károkozás esetén az eladó csak akkor vállal újabb rendelésteljesítést az adott névre vagy az adott postacímre, amennyiben a vásárló megtéríti az általa okozott pénzügyi kárt. A megtérítendő kár az alábbiakból tevődik össze: visszakézbesítés díja, valamint a feladás postaköltsége. Ezen felül a vevőnek az újabb postázás költségét is állnia kell, melyet előre utalással szükséges rendeznie.
  • b) Amennyiben a vásárló az a) pontban leírtakat teljesíti, kizárólag előreutalásos fizetéssel kérheti az újabb megrendelés teljesítését.
  • c) Amennyiben a vásárló nem téríti meg az általa okozott kárt, az eladó nem teljesít további megrendelést a vásárlóhoz tartozó postacímre, valamint a vásárló nevére.
 3. Amennyiben a rendelt termék állapotával kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, kezdeményezhető a termék cseréje vagy a vételár visszatérítése.
  • a) A minőségi kifogást bizonyítani szükséges a termék hibájáról készült fényképes dokumentációval.
  • b) Amennyiben a vásárló a termék cseréjét kezdeményezi, vissza kell juttatnia a könyvet az eladó részére. Ebben az esetben a postaköltséget az eladó átvállalja.
  • c) Vételár visszatérítése esetén a vevő az általa fizetett postaköltségre is igényt tarthat.
 4. Mennyiségi kifogás: amennyiben a vásárló úgy ítéli meg, hogy nem a rendelt darabszámban kapta meg a postai úton átvett terméket, kártérítési igényre jogosult vagy a hiányzó példányok díjmentes postaköltséggel történő utánküldését is kérheti.
  • a) A mennyiségi kifogást a kézhezvételtől számított 14 napon belül szükséges jelezni az eladó részére e-mailben.
  • b) A kártérítés igénye kizárólag a hiányzó példányok esetleges kedvezménnyel együtt számított, megrendelés leadásakor érvényes árára vonatkozhat.
  • c) Nagyobb mennyiségű rendeléseknél fényképes dokumentációt készítünk a kiadványok csomagbahelyezéséről, ezáltal védve magunkat a mennyiségi kifogással kapcsolatos félreértésektől.

V. Panasztétel, kártérítés és egyéb rendelkezések

 1. A rendelés leadásával a vásárló elfogadja, hogy az eladó jogosult a vásárló által megadott e-mail címre hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni. Az ilyen jellegű e-mailek küldését a vásárló az eladónak írt e-mailben bármikor letilthatja.
 2. Az eladó a vásárlók személyes adatait bizalommal és felelősséggel kezeli, a részleteket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
 3. Panasz, reklamáció esetén kérjük, először hozzánk forduljon a megrendeles@emeltbiosz.hu címre írt levélben. Bízunk benne, hogy bármilyen, a vásárlással kapcsolatban felmerülő problémáját meg tudjuk oldani.
 4. A vásárló az eladóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Székhely szerinti illetékes békéltető testület:

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: +36 1 488-2131
  Fax száma: +36 1 488-2186
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu